REZERVÁCIE na hodiny:

jednoduchá rezervácia, popis cvičení, posledná rezervácia je možná hodinu pred daným cvičením, potom sa rezervácia uzatvorí a bude zobrazené Uplynula - to znamená, že už nie je možné si miesto rezervovať. Na ranné hodiny sa rezervuje deň vopred do 21:00 hod. V prípade, že sa nenaplní minimum 2 osôb, posielame sms správu o neotvorení hodiny. V prípade neúčasti je potrebné sa odhlásiť vopred, najneskôr 3 hodiny pre začatím, v prípadne neodhlásenia sa je hodina spoplatnená plnou platbou štandard podľa cenníka

/na prepojení web, fb rezerve sa pracuje/